Villkor & integritetspolicy

Villkor & integritetspolicy

Kursvillkor


Lektionstillfällena följer det terminsschema som finns angivet på hemsidan. Elevens frånvaro eller sjukdom ersätts ej av ny lektion. Elevens eventuella frånvaro ska meddelas till läraren via mail, telefon eller sms så snart som möjligt. Om läraren blir sjuk erbjuds en annan tid eller vikarie. Som elev hos oss får man läxor att öva på mellan lektionstillfällena, och man behöver tillgång till ett eget instrument. 

Du får en fast lektionstid. I terminsavgiften ingår: lektioner på den överenskomna individuella tiden under de veckor som anges på hemsidan, samt, för barn och ungdomar, en avslutningskonsert. Faktura skickas för hel termin. Elever som börjar senare under terminen får rabatt. Möjlighet till delbetalning finns. Betald avgift är bindande och återbetalas ej. Om terminsavgiften inte betalas i tid riskerar man att förlora sin plats. I händelse av återbud till påbörjad kurs skickas separat faktura för de första inbokade lektionerna, och priset per lektion i detta fall är enligt gällande prislista för enstaka lektioner("Provlektion"). Antagna elever ansvarar själva för att lämna eventuellt återbud vid ny termin. Om man inte har sagt upp sin plats före lektionstillfälle så skickar vi en faktura för de tillfällen som passerat, till gällande prislista för enstaka lektioner ("Provlektion"). Priserna som anges på hemsidan är inklusive moms. Fakturering och betalning sköts via Fortnox Finans, och vid utebliven eller försenad betalning kommer ärendet att skötas av dem.


 

Villkor för provlektion/enstaka lektioner


Anmälan till provlektion är inte bindande. Förtur i bokningen ges till den som bokar en hel terminskurs. Eventuell avbokning skall ske via sms, telefon eller e-post senast 24 timmar före överenskommen tid. Annars skickas en faktura med fullt belopp. Betald avgift återbetalas ej. Giltighetstiden för förbetalda enstaka lektioner är 2 månader från det datum vi skickat faktura. Giltighetstiden för andra erbjudanden gäller enligt angivet datum.


Integritetspolicy


När du anmäler dig för en eller flera lektioner hos oss sparar vi ditt namn, din e-postadress och telefonnummer. Denna information används för att kunna kontakta dig om det som gäller din undervisning samt relevanta informationsutskick. Adress och personnummer behövs för att fakturera. Fakturering sker via Fortnox Finans. Enligt lag ska alla fakturor sparas i 7 år efter att de skickats ut, vilket innebär att de uppgifter som finns på fakturan finns kvar i företaget lika länge. 

Östermalms Pianoskola

Porjusvägen 17, Stockholm  |  0727-44 11 22  info@ostermalmspianoskola.se